SYSTEMSTATUS

Danpot har normal drift.  
For hjælp kontakt tlf. 6617 4716 eller grower@inventio.it
  • slide1
  • preview
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Opslagstavlen

Meddelse – PLS NORDIC A/S 

 

PLS NORDIC A/S er nu registreret med CVR nr. 43530437 

Selskabet er også registreret i DANPOT, med eksportørnummer 51. 

Der er fra starten følgende medarbejdere: 

Pia Lindebo Hansen tlf 4047 4125 

Inge Marit Andersen tlf 2061 8281 

Jesper Kamp Jensen tlf 9189 1213 

Per Nielsen tlf 2144 1991 

Kim Thrane tlf 2611 1107 

Tom Rasmussen 2010 1317 

Starttidspunkt bliver tirsdag den 27. september 2022.  

 

 

Michael C. Ellegaard 

Pressemeddelelse – PLS NORDIC A/SDer har hersket nogen forvirring om, hvad der skulle ske efter PLS Denmarks konkurs.

PLS Nordic bliver navnet på et nystartet salgsselskab. Selskabet er under etablering, mens dette skrives, men vil have tilknyttet en del af medarbejderne fra det konkursramte PLS Danmark.

Det er vores erklærede mål, at fastholde flest mulige kunder i et lille effektivt set-up til gavn for danske gartnere. På meget kort sigt vil vi også søge at udbygge kundekredsen.

Vi ser gode synergier på det Skandinaviske marked.

Det skal dog understreges på min Fokus ligger hos Young Flowers.

Der vil være andre investorer, men undertegnede vil have aktiemajoriteten. Og det er vigtigt at understrege, at det er velkonsoliderede personer der står bag.

Alt er så nyt at der for eksempel ikke eksisterer en hjemmeside, men dette og mere information vil følge.

Vi ser frem til et godt og frugtbart samarbejde på en markedsplads under stort pres. Vi skal gøre vores!

Ved eventuelle spørgsmål henvises til Tom Rasmussen på mobil: 2010 1317


Michael Ellegaard

 

Euroflora, ny indleveringsadresse pr. 1. Juli

 

Kære leverandører

 

I forbindelse med Plantas' overtagelse af Euroflora pr. 1. juli bliver afgang for udvalgte kunder flyttet fra Hvidkærvej til Logistikvej 25.

 

Der er oprettet en ny indleveringsadresse ”2”, Logistikvej 25, så vær derfor venligst opmærksom på hvor varen skal indleveres, ved modtagelse af ordrer fra Euroflora.

 

Specifikt flyttes indlevering af varer vedr. kundenumrene 011801, 011802, 011803, 011804 og 011810 (DEHNER) fra og med fredag den 1. juli til Logistikvej 25.

 

Alle ordrer modtaget med indlevering fra og med fredag den 1. juli er derfor afsendt med indleveringsadresse ”2”.

 

Mvh

 

Euroflora/Plantas

Varsling af prisstigning for salgsselskaberne pr. 1. juli 2022

Danpot Data A/S har besluttet at indføre et miljøgebyr på 0,48 kr. pr. ordrelinje, der sendes til leverandørerne (producenterne).

Baggrunden for miljøgebyret er at styrke miljøarbejdet i branchen, idet gebyret udelukkende vil gå til medfinansiering af miljøkonsulent engageret i regi af Dansk Gartneri. Producenterne af prydplanter oplever stort pres fra kommunernes miljøafdelinger, som bedst kan imødekommes ved ansættelse af en miljøkonsulent med speciale i gartneriproduktion, og således miljøarbejdet bliver koordineret i brancheregi.

Derfor må vi med henvisning til Systemaftalens §7.6 varsle følgende prisstigning pr. 31. marts 2022 med virkning fra 1. juli 2022:

 

Tidligere ordreafgifter        Nye ordreafgifter
        Pr. 01. juli 2022
Antal linjer (pr. kvartal)   Antal linjer (pr. kvartal)
0 - 20.000     1,30   0 - 20.000     1,78
20.001- 50.000   1,14   20.001- 50.000   1,62
Mere end 50.000   1,05   Mere end 50.000   1,53


Kvartalsafgiften holdes uændret.

Herudover vil den årlige pristalsregulering fortsætte. Priserne fremgår af www.danpot.dk/info/prisliste

Skulle der være eventuelle spørgsmål, er man velkommen til at kontakte undertegnede.

 

Med venlig hilsen
Nicolai Abildgaard                   Michael Honoré               Peter Larsen-Ledet

Formand                                   Næstformand                   Direktør

Flere artikler ...