STATISTIK.

  KUN FOR MEDLEMMER !

Alle statistikker er udregnet på basis af både elektronisk modtagne og manuelt udskrevne ordrer.


Landestatistik
Danske gartneriers salg pr. måned, opdelt på lande.
Det er sælgerens ansvar at den medsendte kode i ordren fra salgsselskabet er korrekt, og det er producentens ansvar at det er den rigtige landekode der indtastes ved manuel fakturering.
Omsætning pr. dag
Total omsætning pr. dag vises i graf og ajourføres hvert 10. min.

Dagens PrisInfo
Der vises gns. priser pr. kultur for i dag. Gns.prisen bliver løbende beregnet hele dagen igennem.

UDVIDET PRISINFO
Der vises gns. priser pr. kultur for de sidste par dage, sidste uge og samme uge sidste år. Siden opdateres hver 10. minut. Tryk selv F5 for at få nyeste beregning.DANPOT-medlemmer har adgang til at se statistikkerne her, ved at indtaste korrekt password. 
(kræver Acrobat Reader)

Password:  

Vigtig besked: På grund af en opdatering hos det firma som hoster "www.danpot.dk" vil linket til at logge på PrisInfo og Landestatistikker ikke virke fra d. 02.12.2013. Derfor har vi været nødt til at lave nye programmer til PrisInfo og Landestatistikker. De nye programmer findes på: www.login.danpot.dk, password er ikke ændret!


Mulige fejlkilder i statistikker.

Vi har konstateret nogle forhold i vore statistikker, som man skal være opmærksom på:

Fordeling.
Under visse omstændigheder har vi hidtil mistet nogle ordreoplysninger til opdatering i DANPOTs statistikdatabase. Hvis flere ordrelinier fordeles og udfaktureres på samme faktura, opdateres kun den første ordrelinie i DANPOTs statistik. Gartneriets interne statistikker vil stadig være korrekte.
Fejlen ligger i producent-pc-programmet, og den vil ikke blive rettet foreløbig, men vi kan kompensere for det, ved - i stedet for at opdatere de fordelte linier - at opdatere den ufordelte linie. Og vi gør det med tilbagevirkende kraft, så fremtidige statistikker der udsendes fra DANPOT vil være korrekte.

Mix-varer.
Såfremt en vare (1 salgsenhed) bliver opdateret i interne statistikker med antal producerede enheder (internt mix der oprettes med Shift+F4), vil den kun blive medtalt i DANPOT-statistikken med antal salgsenheder. F.eks. vil en six-pack kun tælle for 1 solgt vare til 30 kr. selvom den hos producenten består af 6 stk. á 5 kr. Interne statistikker kan derfor ikke sammenlignes med DANPOTs statistikker.
Nu vil disse varer nok også have en anden produkttype (f.eks. 20), og da DANPOTs statistikker opdeles på produkttyper, vil det kun have betydning, hvis disse varer ikke får en anden produkttype. I så fald bliver antal forkert og gns. pris bliver for høj, men omsætning bliver rigtigt. (Det gælder PrisInfo der udsendes som e-post og som vises på internettet og som danner grundlag for statistikker, der viderebearbejdes af Gartnerirådgivningen, Flora Dania Marketing og Danmarks Statistik (tidl. Fødevareøkonomisk Institut).

Bemærk i øvrigt:

PrisInfo
-statistikkerne er opdelt på produkttyper. For at få rigtig gns.pris er det vigtigt at alle varer jævnligt kontrolleres for rigtig produkttype.
Alle Kalanchoe bloss. og –arts-hybrider (dvs. 3364, 3373 og 3403) slås sammen i statistikken under nr. 3363.

Landestatistikker er baseret dels på den landekode der oprettes af sælgeren, dvs. den medsendes i ordren fra salgsselskabet, og dels den landekode som producenten indtaster ved manuel fakturering. Statistikkerne bliver ikke bedre end man selv ønsker det. Vær derfor omhyggelig med at få sat de rigtige koder på.