SYSTEMSTATUS

Danpot har normal drift.  
For hjælp kontakt tlf. 6617 4716 eller grower@inventio.it

Microsoft C5 2012

Microsoft Dynamics C5 2012 fortsætter som leje-løsning til år 2021, men ...

Odense, efterår 2016

Til nuværende Danpot C5-brugere og potentielle Danpot C5 brugere

Microsoft meddelte tidligere på året, at muligheden for at køre Microsoft Dynamics C5 2012 som lejeløsning blev forlænget indtil den 01. januar 2021. Herefter ophører Microsoft med dette produkt og man vil som bruger skulle skifte til alternativ ERP-platform (fx. Microsoft C5 2016 eller NAV 2016) - medmindre man ejer sin egen C5-licens.

Nuværende Danpot C5-gartnerier
For god ordens skyld vil Danpot Data A/S gentage beskeden, som Inventio.IT sendte ud i sommeren 2016, nemlig muligheden for, at gartnerier med lejede Danpot C5-løsninger køber en C5-licens, som man evt. kan vælge at aktivere efter den 01. januar 2021, således at man kan fortsætte med sit hidtidige system nu blot med egen server (serveren kan enten stå i gartneriet eller blive hostet hos en IT-leverandør).
Prisen for en C5 grundpakkelicens er ca. DKK 2.500,00. Har man en aktiveret C5-licens kan man altid tilkøbe moduler, brugere og database. C5-licensen vil imidlertid skulle købes inden den 31. december 2016 og herefter deponeres til eventuelt senere brug.

Potentielle Danpot C5-gartnerier
Er man et gartneri, der overvejer at implementere Danpot C5 skal man ligeledes erhverve sig en C5-licens inden årsskiftet for at kunne komme på Danpot C5-løsningen efter den 31. december 2016, hvor det ikke længere er muligt at leje C5-licenser eller købe en C5-licens.

Hertil skal imidlertid suppleres med en kommentar om, at der i forbindelse med en omlægning fra leje til egen server-løsning må forventes omkostninger i forbindelse med konverteringen, samt at der med egen server-løsning vil skulle betales for den anvendte databaseplads, der afhængig af gartneriets størrelse kan være en bekostelig affære. Priser på C5-licenser og databasebehov kan oplyses af gartneriets IT-leverandør (Inventio.IT, Netplan, g-it m.fl.).


Således to datoer, at man som nuværende eller potentiel Danpot C5-bruger skal være opmærksom på:
- 31. december 2016: Seneste frist for erhvervelse af MS Dynamics C5 2012-licens
- 01. januar 2021: Ophør af MS Dynamics C5 2012 som leje-løsning.

Nuværende Danpot SQL-brugere
Slutteligt skal der gøres opmærksom på, at gartnerier, der kører med den oprindelige Danpot SQL-løsning, ikke påvirkes af ovenstående. 
Danpot SQL-løsningen forsætter som hidtil og serviceres indtil andet oplyses.

Bestyrelsen i Danpot Data A/S er i skrivende stund ved at udarbejde stragtegien for den fremtidige Danpot-platform. 
Med udfasningen af Microsoft Dynamics C5 2012-løsningen er det bestyrelsens hensigt at finde alternative løsninger til, hvorledes de udviklede planlægningsmoduler fremadrettet kan integreres så der sikres en bæredygtig løsning også efter 2021.

Skulle der være eventuelle spørgsmål er man velkommen til at kontakte undertegnede eller bestyrelsen i Danpot Data A/S.

Med venlig hilsen

Peter Larsen-Ledet
Danpot Data A/S
tlf. 6317 3450

danpotlogo tjektegn 180