SYSTEMSTATUS

Danpot har normal drift.  
For hjælp kontakt tlf. 6617 4716 eller grower@inventio.it
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

DANPOT C5

DANPOT C5


Green Business & Logistic Intelligence 

- et projekt finansieret med tilskud under innovationsloven fra Fødevareministeriet.

DANPOT C5 er branchens ERP-løsning og bygger på Microsoft C5 som platform. Til platformen er der er udviklet et antal branchemoduler, som håndterer alle gartneriets processer inden for bl.a. udbud og ordrehåndtering,  CRM og statistik,  økonomi, produktionsplanlægning, kulturregnskab og timeregistrering.

Danpot C5 er udviklet i samarbejde med Flora Dania (tidligere Danske Prydplanter) og Danpot Data A/S med Inventio.IT som underleverandør.

Alle disse moduler stilles frit til rådighed for de gartnerier, der har en systemaftale med Danpot Data A/S. Modulerne kræver, at man skal anskaffe sig Microsoft C5 licenser.

  1. Disse kan lejes eller købes hos en Microsoft C5 forhandler. Der kan tegnes en særskilt abonnements- og  supportaftale, hvad angår Microsoft C5 Standard. 
  2. Danpot C5 leveres i en C5 2012 version.
  3. Danpot C5 kan afvikles som en Online-løsning, Hosted Desktop , eller på egen eller lejet server.
  4. Licenser kan købes indtil 05.01.2017.Der kan, både før og efter denne dato altid tilkøbes moduler, hvis man har odpateringsabonnement. Kunder uden opdateringsabonnement kan kun købe database
  5. Licenser kan også lejes. Der er mellem Microsoft og Inventio.IT lavet en aftale, hvor der ingen tidsbegrænsning er på lejede licenser når disse lejes gennem Inventio.IT 

Support og installation

Der er indgået en outsourcing aftale med Inventio.IT, som fremover vil forestå den daglige vedligehold og support på Danpot's systemer. Den daglige support, som anført i systemaftalerne, vil også i fremtiden blive udført af Inventio.IT
Den daglige support som er omfattet af systemaftalerne, er det nuværende Danpot SQL ordremodul, samt den nye brancheløsning Danpot C5 ordremodul samt CRM & Statistik. For planlægningsmodulerne, kulturregnskab samt timeregistrering kan der tegnes en særskilt supportaftale hos Inventio.IT.

Til installation af Danpot C5 moduler, står det dig frit, hvem du vil købe til at udføre opgaven med konvertering af data og opsætning af system. Vi kan dog anbefale at anvende Inventio.IT til denne opgave, da de har opbygget en betydelig erfaring på denne opgave.

Seneste nyt fra Danpot C5:
Driftstesten for Danpot C5 Ordremodul, CRM og Statistik samt timeregistrering er bestået og godkendt. Disse moduler blev frigivet den 1. januar 2015 til alle med en Danpot systemaftale for producenter.

Planlægningsdelen, der består af Danpot C5 Grov- og Finplan, Operationel Plan samt Kulturregnskab  er med en brugerdreven udvikling planlagt færdig, og blev klar til frigivelse 1. marts 2015. 

Danpot C5 modulerne er:

1.  Danpot C5 Ordremodul + CRM og statistik

2.  Danpot C5 Grov- og finplan 

3.  Danpot C5 Operationel plan

4.  Danpot C5 Timeregistrering

5.  Danpot C5 Kulturregnskab

1. Danpot C5 Ordremodul + CRM og statistik
Her registreres udbud, rammeaftaler, her håndteres ordrer, opdateres lager og faktureres samt dannes vognmandstilmeldinger og statistik.
I CRM-modulet vedligeholdes eksportør, kunde og kontaktpersoner.Data fra ordremodulet opsamles i statistikmodulet.
Modulet er den kommende afløser for Danpot BDE og Danpot SQL. 

2. Danpot C5 Grov- og Finplan
I Grov- og Finplan planlægges det overordnede sortiment, mængderne, arealudnyttelsen, behov for arbejdskraft samt materialebehovet.
Her vedligeholdes materialer, produktionsareal, operationer, kulturer og recepter.  Her kan man også lave forkalkulationer på kulturer.
Som navnet antyder, er det her, at man først laver en grov-skitse for det næste år. Tidsplanen i Grov-planen er på ugeniveau. Der er mulighed
for at udskrive mange forskellige rapporter.

Man kan også starte direkte i Finplanen. Her starter man med at detaljere sit budget allerede fra start. Startede man i grov-planen, kan man
også overføre den til Finplanen og gøre budgettet færdig her. Finplanen kan detaljeres helt ned på bordniveau: hvilke sorter skal produceres, 
korrigering af startdato for hvornår der skal produceres og beregning af stiklingebehovet. Selve tidsplanen er på dagsniveau. 

3. Danpot C5 Operationelt plan
I den Operationelle plan igangsættes alle de handlinger, man har planlagt i Finplanen. Når man godkender  handlingerne, sættes de i kø til udførelse.
Afhængig af automatiseringsgraden kan disse handlinger udføres manuelt eller af gartneriets PLC automatik. Det er her, at gartneriet er visualiseret
i form af en komplet tegning af alle husene og bordene.

4. Danpot C5 Timeregistrering
Timeregistreringen foregår på en digital timeseddel, hvor medarbejderen angiver, hvad han bruger sine timer til. De opsamlede data benyttes
i lønbehandlingen, kulturregnskabet og statistik. Lønbehandlingen kan eventuelt foregå i C5 Løn.

5. Danpot C5 Kulturregnskab
I kulturregnskabet samles det hele til sidst: data fra Finplan og Operationel plan, data fra Timeregistreringen. De data, som man ikke har opsamlet,
kan registreres manuelt. Målet med kulturregnskabet er at kunne beregne den forventede kostpris og DB på det færdige produkt.

Se yderligere info om Danpot C5 brancehomodulerne her: https://www.inventio.it/danpotc5 

Kursus og hjælpefunktioner
Danpot Data afholder i samarbejde med Inventio.IT løbende Gå-hjem møder om modulerne. 

Se yderligere info om planlagte kurser samt en samlet kursusoversigt her: https://www.inventio.it/danpotc5 

For mere information: Kontakt Peter Larsen-Ledet, Danpot Data A/S  på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Danpot support hos Inventio.IT på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

29.07.2015